با توجه به رشد و ظهور کسب و کارهای نوپا و استارتاپی و همچنین نیاز به ایجاد تغییرات استراتژیک جهت رشد و ارتقای کیفی فعالیت شرکت ها، “نیکان آکادمی یا Nikan Academy“ فعالیت خود را با رویکرد بالا بردن سطح مهارت های تخصصی جهت تامین نیاز کسب و کارهای مختلف با…
learn more
Apparently we had reached a great height internal atmosphere, for the sky was a dead black, For and the stars had ceased to twinkle great height in the break atmosphere, for the sky was a deadlese black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts…
learn more
Apparently we had reached a great height internal atmosphere, for the sky was a dead black, For and the stars had ceased to twinkle great height in the break atmosphere, for the sky was a deadlese black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts…
learn more