m.mahdi.morshedi@gmail.com

با توجه به رشد و ظهور کسب و کارهای نوپا و استارتاپی و همچنین نیاز به ایجاد تغییرات استراتژیک جهت رشد و ارتقای کیفی فعالیت شرکت ها، نیکان آکادمی یا Nikan Academy فعالیت خود را با رویکرد بالا بردن سطح مهارت های تخصصی جهت تامین نیاز کسب و کارهای مختلف با استفاده از اساتید مجرب (داخلی/خارجی) آغاز نموده است. دوره های ما شامل:

  • توسعه و مدیریت کسب و کار
  • فروش و بازاریابی
  • نظام و سیستم های پرداخت
  • بانکداری باز و فین تک ها
  • توسعه فناوری اطلاعات و شبکه
  • امنیت شبکه