باشگاه وفاداری مشتریان یا همان لویالتی، روشی در بازاریابی است که موجب ارتقاء شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می‌شود و در نهایت به تکرار خرید مشتری منتهی می‌شود. باشگاه مشتریان نیکی کلاب (تحت وب و موبایل) سالهاست که به یکی از روش‌های ثابت و پرکابرد جهت افزایش دفعات مراجعه خریدار به محل خرید تبدیل شده و از همین رو بسیاری از مراکز فروش کالا به استفاده از آن روی آورده‌اند.

ویژگی های محصول

  • مدیریت داده های مشتری
  • تجزیه و تحلیل خرید مشتری
  • طراحی کمپین و تبلیغات
  • تنوع در مدل امتیاز دهی بر اساس تجربه خرید مشتری
  • ایجاد زنجیره ای از باشگاه های وفاداری و