با دریافت مجوز پرداخت یاری، شروع بازاریابی و انتقال پذیرندگان، شرکت ها نیازمند یک داشبورد جامع برای مدیریت پذیرندگان خود میباشند. این داشبور میتواند علاوه بر مدیریت و ثبت پذیرندگان (درگاه واسط)، مغایرت های مالی تراکنشها را نیز کنترل و رصد نماید و گزارش های تکمیلی و پیشرفته برای مدیران ایجاد نماید. شرکتهای پرداخت یار نیکان و پی استار توانستند با به کارگیری دانش و تکنولوژی یکدیگر محصول جدیدی به نام نیک استار (تحت وب) را برای شرکت های پرداخت یار به بازار ارایه نمایند.

ویژگی های محصول

  • ارائه درگاه واسط به پذیرندگان
  • اتصال به کلیه PSPهای کشور
  • سیستم دریافت مدارک و احراز هویت پذیرندگان
  • مدیریت درخواست های شاپرک و PSP
  • تیکتینگ و مدیریت پشتیبانی پذیرندگان
  • مدیریت هوشمند حساب های بانکی
  • مدیریت کارمزد پرداخت کننده و یا کاربر
  • گزارشات سود و مغایرت های مالی و